Làm hồ sơ nhà đất Tam Đảo

Hiện nay nhiều gia đình, cá nhân ở huyện Tam Đảo mặc dù đã sử dụng đất đai lâu năm nhưng vẫn chưa làm GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ( hay còn gọi là sổ đỏ). Nguyên nhân phần lớn là do thủ tục hành chính quá rườm rà và bà con chưa nắm bắt hết quy định pháp luật. Dẫn đến việc làm sổ đỏ và làm hồ sơ nhà đất khó khăn hơn. Văn phòng bất động sản chúng tôi là đơn vị tư vấn pháp lý chuyên nghiệp tại Tam Đảo. Chúng tôi cung cấp dịch vụ làm sổ đỏ và làm hồ sơ nhà đất Vĩnh Phúc nói chung và Tam Đảo nói riêng với chi phí hợp lý nhất.

Làm hồ sơ nhà đất Tam Đảo

Giấy tờ cần chuẩn bị khi làm sổ đỏ và làm hồ sơ nhà đất:

 • Đơn đăng ký theo Mẫu số “04a/ĐK”.
 • Giấy tờ chứng minh nguồn gốc đất (tại Điều 100 của Luật Đất đai và Điều 18 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP) đối với trường hợp đăng ký về quyền sử dụng đất;
 • Bản sao Giấy tờ về tài sản gắn liền với đất. Sơ đồ nhà ở, công trình xây dựng (trừ trường hợp trong giấy tờ về quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng đã có sơ đồ phù hợp với hiện trạng);
 • Tờ khai lệ phí trước bạ nhà, đất ( theo mẫu);
 • Chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính; giấy tờ liên quan đến việc miễn, giảm nghĩa vụ tài chính về đất đai, tài sản gắn liền với đất (nếu có);

Thủ tục làm sổ đỏ và làm hồ sơ nhà đất tại Tam Đảo

Bước 1: Hộ gia đình, cá nhân chuẩn bị giấy tờ đầy đủ theo quy định

Bước 2:  Hộ gia đình, cá nhân nộp 01 Bộ hồ sơ tại ủy ban nhân dân cấp xã/ phường tại địa bàn Tam đảo hoặc nộp trực tiếp tại Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất Huyện Tam Đảo.

Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện các công việc:

Làm hồ sơ nhà đất Tam Đảo - nhadatvinhphuc.info

 • Trường hợp đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận thì chuẩn bị hồ sơ, dự thảo Tờ trình của Phòng Tài nguyên và Môi trường, dự thảo Quyết định của ủy ban nhân dân huyện Tam Đảo, viết Giấy chứng nhận và gửi Phòng Tài nguyên và Môi trường để kiểm tra.
 • Phòng Tài nguyên môi trường tiếp nhận hồ sơ từ Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện; thực hiện kiểm tra hồ sơ và trình ủy ban nhân dân huyện Tam Đảo ký Quyết định công nhận quyền sử dụng đất và Giấy chứng nhận.
 • Sau khi ủy ban nhân dân huyện Tam Đảo ký Quyết định công nhận quyền sử dụng đất và Giấy chứng nhận, trong thời hạn không quá (02) ngày làm việc, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện Tam Đảo có trách nhiệm: Gửi số liệu địa chính, tài sản gắn liền với đất đến Chi cục Thuế để xác định nghĩa vụ tài chính đối với trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ tài chính.
 • Căn cứ vào thông báo nộp lệ phí trước bạ nhà đất, Người đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoàn thành nghĩa vụ tài chính và nhận Giấy chứng nhận theo quy định.

Bước 3: Nhận kết quả tại Văn phòng đăng ký đất đai huyện Tam Đảo

Dịch vụ làm sổ đỏ và làm hồ sơ nhà đất Tam Đảo

 • Tư vấn các vấn đề liên quan đến quy định, thủ tục làm sổ đỏ và làm hồ sơ nhà đất cho người dân
 • Soạn thảo hồ sơ, giấy tờ làm thủ tục cho người dân
 • Thay mặt người dân nộp hồ sơ và làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền
 • Nhận kết quả và bàn giao hồ sơ giấy tờ cho người dân

 

Bài viết liên quan